White King Fiesta Elbow Macaroni (Sopas)

White King Fiesta Elbow Macaroni (Sopas)

Brand: White King
Category: Noodles, Pasta
Product Code: WHI011
Packing Size: 24x400g