Chiu Chow Fried Fish Bar

Chiu Chow Fried Fish Bar

Brand: Chiu Chow
Category: Frozen, Frozen Fish Balls
Product Code: CHI010
Packing Size: 20x200g