Chiu Chow Thai Fried Fish Cakes

Chiu Chow Thai Fried Fish Cakes

Brand: Chiu Chow
Category: Frozen, Frozen Fish Balls
Product Code: CHI014
Packing Size: 10x1kg