Chiu Chow Fish Ball with Seaweed

Chiu Chow Fish Ball with Seaweed

Brand: Chiu Chow
Category: Frozen, Frozen Fish Balls
Product Code: CHI005
Packing Size: 20x200g